ભારતની હરનાઝ સંધુએ 21 વર્ષ બાદ મિસ યુનિવર્સનો તાજ જીત્યો

છેલ્લે વર્ષ 2000માં લારા દત્તા મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીતી હતી. ભારતના પંજાબની 21 વર્ષીય સુંદરી હરનઝ સંધુએ ઈઝરાયેલના ઐલાતમાં 12 …

Read more