Parcham Classes MPHW/FHW Test – 15

Welcome to Parcham Classes MPHW/FHW Test - 15

Full Name
District Name
નીચેનામાંથી સૌથી મોટી સ્લીવઈરી ગ્લેન્ડ કઈ છે ?

વર્મસની સારવારમાં કઈ દવા વાપરવામાં આવે છે ?

હિપેટાઈટીસ - એ મુખ્યત્વે શાના વડે ફેલાય છે ?

ઉદર દ્રારા નીચેનામાંથી કયો રોગ થવાની શક્યતા રહેલ છે ?

સાયનોસીસ એટલે ________?

અશક્ત દર્દીને પ્રવાહી આપવા માટે આ સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

હીમોફીલિયા રોગ શેની સાથે સંકળાયેલ છે ?

અમુક જનજાતીઓમાં જોવા મળતી ઈમ્યુનીટીનો ........સમાવેશ થાય છે ?

ફુડ પોઇજનીંગ માટે કયો વાયરસ જવાબદાર છે ?

ક્યાં વિટામીનની ઉણપથી શરીરમાં લોહી જામે નહી ?

પુખ્તવય ની વ્યક્તિને રોજીંદી કેટલા ફેટ ની જરૂર પડે છે ?

એક સી.ડી.પી.ઓ કેટલી આંગણવાડીનું સુપરવિઝન કરે છે ?

સેન્ડ ફ્લાઈ દ્વારા કયો રોગ ફેલાય છે ?

શરીરનો સૌથી નાનામાં નાના એકમને શું કહેવાય છે ?

ફુડ પોઇજનિંગનો IP કેટલો છે ?

જન્મથી એક વર્ષ બાળકોનું પંચગુણી એટલે કે પેન્ટાવેલેન્ટ રસીનું ઇન્ડેન્ટ કરતી વખતે કેટલા ડોઝ ધ્યાનમાં રાખશો ?

રેબડો વાઇરસથી કયો રોગ થાય છે ?

ટાઈફોઈડમાં નાના આંતરડામાં જોવા મળતા ચાંદા શાના વડે ઓળખાય છે ?

ગુજરાતી મૂળની પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રીનું નામ જણાવો.

એઈડસ ના ચોક્કસ નિદાન માટે નીચેનામાંથી પૈકી કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે ?

નીચેનામાંથી ક્યાં રોગ માટે ઈન્ટરનેશલનલ ટ્રાવેલીંગ માં વેક્સીનેશન સર્ટીફીકેટ ની જરૂર પડે છે ?

નીચેનામાંથી ક્યાં રોગનો સમાવેશ નોન કોમ્યુંનીકેબલ ડીસીસ માં થાય છે ?

મેલેરીયા ના રોગની નીચેનામાંથી પૈકી કઈ સારવાર અપાય છે ?

આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મોટા જથ્થામાં રસીઓ જાળવવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

નીચેના પૈકી કેવા આકારની ઓવરી હોય છે ?